Uchwała Nr XXXVIII/172/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uchwała Nr XXXVIII/172/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok.

Uzasadnienie do uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5