Uchwała XL/179/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.

Uchwała XL/179/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 06 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia opłaty za ścieki przyjmowane do oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej.