Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/1/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.