Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/2/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.