Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/4/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczących Rady Gminy Kramsk.