Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr II/5/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.