UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

UCHWAŁA Nr II/6/10 RADY GMINY KRAMSK z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.