Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.