Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.