Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 rok.

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4