Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr III/12/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.