Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.