Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr III/8/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.