U C H W A Ł A NR IV/28/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowy

U C H W A Ł A   NR  IV/28/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.