Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.

Uchwała Nr IV/16/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.