Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.

Uchwała Nr IV/17/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet dla sołtysów.