Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.

Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego.