Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedsz

Uchwała Nr IV/19/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Kramsk.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3