Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Uchwała Nr IV/21/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2011 - 2017.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3