Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr IV/22/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.