Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr IV/23/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.