Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy.

Uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy.