Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania skarbnika gminy.

Uchwała Nr IV/25/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie powołania skarbnika gminy.