Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”.

Uchwała Nr IV/26/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie reprezentowania Gminy Kramsk w Związku Międzygminnym „Koniński Region Komunalny”.