Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera projektu „Pierwsza kropla z oceanu wiedzy” Nr POKL.09.05.00-30-14

Uchwała Nr IV/29/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w charakterze partnera projektu „Pierwsza kropla z oceanu wiedzy” Nr POKL.09.05.00-30-147/10 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.