UCHWAŁA Nr IX/54/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „NAUKA BEZ TRUDNOŚCI”.

UCHWAŁA Nr IX/54/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „NAUKA BEZ TRUDNOŚCI”.