UCHWAŁA Nr IX/55/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.

UCHWAŁA Nr IX/55/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok.