UCHWAŁA Nr IX/56/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.

UCHWAŁA Nr IX/56/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok.