Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr IX/57/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uzasadnienie do uchwały.