UCHWAŁA Nr V/30/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszko

UCHWAŁA Nr V/30/2011 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kramsk.