Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.

Uchwała Nr V/31/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Kramsku.