Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Uchwała Nr V/32/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.