Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.

Uchwała Nr V/34/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej.