Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

Uchwała Nr V/35/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.