Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie ustalenia nazwy miejscowości.

Uchwała Nr V/36/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami w zakresie ustalenia nazwy miejscowości.