Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr V/37/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik nr 1

Uzasadnienie do uchwały