Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 r  w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik nr 1

Uzasadnienie do uchwały