Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/118/08 z dnia 28 listopada 2008 roku.

Uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/118/08 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną albo Gminę oraz ustalenia wynagrodzenia dla kierowców i komendanta gminnego.