Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

Zał. Nr 1  Dotacje do  sektora FS.

Zał. Nr 3 Wydatki majątkowe.

Załącznik Nr 6 Plan wydatków FS

Uzasadnienie do uchwały.