Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kramsku.

Uchwała Nr VIII/43/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kramsku.