Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kramsku.

Uchwała Nr VIII/44/2011 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Kramsku.