UCHWAŁA Nr VIII/45/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/177/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leś

UCHWAŁA Nr VIII/45/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/177/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 października 2009 roku w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.