UCHWAŁA Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2011, o

UCHWAŁA Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/254/10 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłaty targowej na rok 2011, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.