Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk, jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunal

Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Kramsk, jako Wspólnika do spółki prawa handlowego pn. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie ul. Sulańska 13.