UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

UCHWAŁA NR VIII/49/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kramsk.