UCHWAŁA NR VIII/50/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów k

UCHWAŁA NR VIII/50/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.