Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich p

Uchwała Nr VIII/53/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.