Uchwała Nr X/ 86/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Pole.

Uchwała Nr X/ 86/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kramsk – Pole.