Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2011-2016.

Uchwała Nr X/100/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kramsk na lata 2011-2016.