UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów k

UCHWAŁA NR X/101/11 RADY GMINY KRAMSK z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kramsk.